Utviklingsplan

Da starter vi på det som på mange måter det mest kompliserte gjennom hele prosjektet, selve kodingen. Noen har gledet seg mye, andre litt mindre, men vi er alle glade for å endelig ha nådd denne fasen. I dag har vi hatt et internmøte hvor vi ble enige om en tentativ utviklingsplan. Prosjektplanen er satt opp med 6 uker til hovedutvikling, og 4 uker til testing, bugfixing og release. Den har sagt mindre om når vi faktisk skal gjøre hva. Derfor har vi blitt enige om følgende fremdrift:

Neste uke skal alle ha kodet hver sin funksjonalitet som er relevant til appen. Johan og Marius skal kople opp mot nettverkstjeneste og hente ned data appen trenger fra XML. Elisabeth skal se nærmere på PageControl og ImageView. Jeanette skal jobbe med MapKit og stedstjenester, men Tore skal sette opp et TableView med master og detailview.

Etter dette skal vi lage ytterligere en prototype, denne gangen med mer integrert design og funksjonalitet. I planlegger å gjennomføre dette på 3 utviklinguker. Etter å ha brukertestet prototypen, og gjort eventuelle endringer, går vi i gang med programmere en appen fra scratch. Da er det ryddig og effektiv kode som gjelder.

De siste fire ukene vil gå med til å fikse bugs, gjennomføre flere brukertester før appen skal sendes inn for godkjenning i app-store.