Tidsklemma

Nå begynner ting virkelig å ta form. Vi har laget to klikkbare prototype, og begge har blitt kjempegodt mottatt av både oppdragsgiver og kunde. Denne uken har vi startet opp med å skreddersy den ferdige løsningen.

Etter omfattende brukertesting, og noen endringer på struktur og design – begynner vi å sette opp koden fra bunnen av igjen. Grunnen til at vi starter helt på scratch med koden er at vi ønsker å kvitte oss med overflødig kode, og kvalitetssikre at alle metoder gjør det de skal. Det er også viktig for oss å følge D-R-Y (don’t repeat yourself). Slik at vi ikke får flere metoder som gjør det samme.

Mattilsynet fremmet i siste møte et ønske om å lansere appen en uke tidligere enn det vi først hadde regnet med i prosjektplanen vår. Dette skal vi nok klare å imøtekomme, men tiden er knapp. Slik det ser ut nå, så skal det i alle fall gå greit. Vi ser helt klart verdien av å være en stor prosjektgruppe på 5 personer. Det er lettere å steppe inn for hverandre ved sykdom, og samlet sett så er det enklere å overholde de tidsfrister som er satt osv.

Midt opp mot slutten av utviklingen av den ferdige løsningen, så kommer påsken. Dette betyr at vi i alle fall mister en til to hele kontordager. Dette kompenseres med overtid og intensiv jobbing for å komme i mål.