Currently browsing tag

programmering

Utviklingsplan

Da starter vi på det som på mange måter det mest kompliserte gjennom hele prosjektet, selve kodingen. Noen har gledet seg mye, …

Øvelse gjør mester

Vi har brukt helgen på å lese oss opp på Objective-C og utvikling med Xcode. Det finnes mange bra step-by-step tutorials på …

Ikke alt går som planlagt

Denne uken har vi begynt å sette opp utviklingsmiljøet vårt. To av maskinene vi bruker har crashet Xcode når man åpner ViewController.xib …

Konkurranse på gang

Mot slutten av dagen økt kom vi på ideen om å ha en liten konkurranse innad i prosjektgruppen. Alle skal programmere hver …

PG210, Våren 2010, Innlevering 3.

Her er oppgaventeksten: En klasse Memory arver fra JFrame og setter opp et grafisk brukergrensesnitt som i figuren til høyre når den …

Innlevering 2 i PG210- Javaprogrammering

Her er oppgaveteksten: Filen verb.txt inneholder bøyninger av en del engelske verb – se utdrag under: be-was-been beat-beat-beaten become-became-become begin-began-begun bind-bound-bound blow-blew-blown …

PG210, Våren 2010, Innlevering 1.

Her er oppgaveteksten Figuren under viser et UML- klassediagram for to klasser og et interface som skal lages i denne oppgaven, og …