Currently browsing tag

java

PG210, Våren 2010, Innlevering 3.

Her er oppgaventeksten: En klasse Memory arver fra JFrame og setter opp et grafisk brukergrensesnitt som i figuren til høyre når den …

Innlevering 2 i PG210- Javaprogrammering

Her er oppgaveteksten: Filen verb.txt inneholder bøyninger av en del engelske verb – se utdrag under: be-was-been beat-beat-beaten become-became-become begin-began-begun bind-bound-bound blow-blew-blown …

PG210, Våren 2010, Innlevering 1.

Her er oppgaveteksten Figuren under viser et UML- klassediagram for to klasser og et interface som skal lages i denne oppgaven, og …

Innlevering 1 PG110 – Programmering

Dette er innleveringsteksten: PG110, Høsten 2009, Innlevering 1. Frist lørdag 26. september kl. 00:00 (dvs. midnatt natt til lørdag) Oppgaven skal løses …