Fra ide til prototype

Veien fra ide til ferdig produkt kan være krevende. Men uten diskusjoner så blir veien flat og kjedelig. Når vi skulle komme frem til design og layout for prototypen vi holder på med, ble det varmt på kontoret. Saken dreier seg om en liten svart tabBar hvor brukeren skulle ha mulighet til å navigere seg rundt i applikasjonen. Flertallet i gruppen mente at det skulle være utradisjonelt oppsett og pent visuelt design. Et mindretall, dvs Scrum-master, mente at logisk navigasjon og brukskvalitet for sluttbruker var viktigst.

Etter en lengre diskusjon hentet vi inn vår mentor, John Eivind. Han deltok videre i diskusjonen, og var med på å overbevise resten av gruppen at hensynet til brukerens opplevelse av applikasjonen måtte telle mest. Gruppen fikk ros for å tenkt litt utenfor boksen, og at vi prøver å tenke nytt. Men det er ikke nødvendigvis slik at pent design trenger å gå på bekostning av god brukskvalitet.

Når endelig oppsett var ferdig diskutert, startet vi opp med å tegne nye Wireframes og satte opp en app som bruker er HTML/CSS webView for å vise en klikkbar prototype på iPhone. Ved å velge å brukerteste en prototype på en faktisk enheten for sluttbrukeren, gjør at vi får verdifull informasjon om følelsen av å bruke applikasjonen. Dette er noe vi aldri  hadde klart å gjenskape ved å lage papirprototyper, klikkbare pdf-mockups eller xCode simulator.

Vi har laget en prototype som fungerer som en native applikasjon. Neste uke starter vi opp med brukertesting. Dette danner grunnlaget for omfattende analyser, drøfting av funn og en endelig testrapport. Prototypen, funn og resultater skal presenteres for Shortcut, før vi tar med oss dette videre til Mattilsynet.