Native kontra web apps?

Vi har gjort oss noen tanker rundt utviklingen av vår mobilapplikasjon og diskusjonene i bransjen om native kontra webapplikasjoner. For vår del var det ikke noe valg vi egentlig trengte å ta stilling til, siden vår oppdragsgiver har lagt føringer for at vi skal utvikle for iPhone. Det er likevel interessant å følge både utvikling og diskusjoner. Det er klare fordeler og ulemper for begge former for å utvikle mobilapplikasjoner.

Native apper:
+ Mer stabilt, bruker trenger ikke være online
+ Full kontroll over all funksjonalitet og API’er
+ Holder på brukeren, må fysisk ut av appen
+ Bedre integrert i i forhold til operativsystemet
+ Følelsen ved å bruke den (selv om web apper stadig blir smoothere)
– Omfattende og dyrt å lage flere apper for alle plattformer

Web apper:
+ Raskere å utvikle fordi flere kan HTML/CSS/JavaScript
+ Lettere å oppdatere innhold
– Får ikke uten videre tilgang til all funksjonalitet i telefonen
– HTML5 ikke godt nok utbredt i mobilnettlesere (se oversikt)
– Må være online for å hente innhold fra web

Keynote fra Google I/O i fjor (2011) som greit tar for seg prinsippene rundt native apper versus web apper. Siden det er Google sin egen konferanse, bruker de selvfølgelig Android, men prinsippene er de samme. HTML5 apper ser stadig bedre ut, og bibliotek som JQuery Mobile og Modernizr gjør jobben godt. Man skal aldri si aldri, men det er en lang vei igjen før web apper kan gi deg den samme følelsen som native apper gjør.