Designutfordringer

Attractive things work better! Donald Norman i praksis.

Denne sprinten har utvikling av appen kommet ordentlig i gang, det samme har integrering av design. Det å lage et brukervennlig design, som fremhever og understøtter appens viktige funksjoner, skulle vise seg å by på flere utfordringer.

Appens startside, som er et kartview, skal inneholde pins i fire ulike farger, rødt, grønt, gult og grått. Første utfordring møtte vi allerede her. Hvordan få pinsene tydelig frem, følge Mattilsynets designmal, og ikke minst, få dette til å se bra ut? Det krevde mye prøving og feiling, og etter timer i illustrator og photoshop, kom vi omsider frem til et resultat vi mente tilfredsstilte kravene vi stilte.

Det er ikke så mange view vi skal ha i appen, likevel er det viktig at det gjennom hele appen er en rød tråd. Mattilsynet skal være tydelig avsender, men det skal ikke være en ”reklameapp”. Skisser og utprøvinger førte oss fremover, og stadig nærmere designprofilen vi ønsket oss. Vi fant et bakgrunnsbilde, som gjenspeilet mye av selve hensikten bak appen, bildet samspilte med andre elementer, både i uttrykk og fargespill.

Det skal være listevisning og detaljview i appen, nye utfordringer. Vi må beholde den røde tråden, og samtidig lage et godt  enkeltstående view som gir brukeren det han er på jakt etter på en oversiktlig og logisk måte. Vi jobbet oss frem til et par løsninger som fungerte, men ennå er vi ikke helt fornøyd. Etter et par runder til, er nok også disse i boks.

Det å designe for små flater, har vi opplevd er en forholdsvis stor endring fra å designe til større flater. Når vi har jobbet med ulike elementer på skjerm, kan vi komme frem til mye bra, men når dette forminskes, fungerer det ikke like godt.

I løpet av disse ukene har vi kommet frem til en god designprofil, som også ble godkjent av Mattilsynet da vi var i møte med dem 12. mars. Fremover er det nok mange detaljer vi må få på plass. Designet er ikke ferdig, men vi er på god vei!