Currently browsing category

1 klasse NITH

PG210, Våren 2010, Innlevering 3.

Her er oppgaventeksten: En klasse Memory arver fra JFrame og setter opp et grafisk brukergrensesnitt som i figuren til høyre når den …

Iterasjon 1 levert

Nå har vi fått levert Caseoppgave – Iterasjon 1 . Webløsningen er designet, og implementert etter spesifikasjoner som er gitt. Linker og utførelse …

Eksamen i PJ211 2010 – Dag 1

 Vi fikk utlevert oppgaven og fant oss et rom.  Vi diskuterte oppgaveteksten og prøvde i felleskap å tolke den.  Vi hadde en …

Innlevering 2 i PG210- Javaprogrammering

Her er oppgaveteksten: Filen verb.txt inneholder bøyninger av en del engelske verb – se utdrag under: be-was-been beat-beat-beaten become-became-become begin-began-begun bind-bound-bound blow-blew-blown …

PG210, Våren 2010, Innlevering 1.

Her er oppgaveteksten Figuren under viser et UML- klassediagram for to klasser og et interface som skal lages i denne oppgaven, og …