Brukertesting

For dere som så gjerne ville være med på brukertesten vår, men ikke var blant de heldige utvalgte denne gangen, har vi satt sammen dette innlegget som trøst.

Som dere alle selvfølgelig vet , ble det forrige uke laget en klikkbar prototype basert på de papirskissene vi har valgt å gå videre med. Denne uken har vi foretatt brukertester med 9 kjempedyktige app-testere, som alle ga oss verdifull informasjon vi kommer til å ta i betraktning videre i utviklingen.

Hensikten med en brukertest på et så tidlig stadium er å avdekke styrker og svakheter i applikasjonsflyten, og gir oss samtidig en mulighet til å teste ut metaforer og konsepter på utenomforstående før det brukes verdifull tid på utvikling av selve applikasjonen. Som kommende interaksjonsdesignere er brukskvaliteten på det vi produserer i hovedfokus og en avgjørende faktor for utfallet av prosjektet.

For å kunne utføre selve testen på en strukturert måte laget vi først en testplan. Den kan ses på som et slags manus man følger gjennom hele løpet av testen for å sikre at den blir utført på samme måte for alle testbrukerne. Det er viktig å huske at det er applikasjonen som skal testes, ikke brukeren selv. Vi jobbet derfor lenge med å utforme oppgavene slik at de dekket alt en bruker skal kunne gjøre i applikasjonen, uten å være en stor utfordring av brukerens intellekt.

Brukertesten vår er bygget på følgende 5 deler:

  • Innledning
  • Bakgrunnsintervju
  • Oppgaver
  • Oppfølgningsspørsmål
  • Avslutning

I innledningen forklares det kort om prosjektet, brukertesting og prototyper. Det er viktig at personen som blir testet er klar over at han ikke skal være redd for å gi oss “dårlige” data ved å gjøre feil, da det er slike ting vi ønsker å avdekke.

Bakgrunnsinformasjonen man behøver om brukeren kan variere fra test til test. Vi valgte å spørre om alder, kjønn, yrke og erfaring med iPhone.

Testen vår besto av 6 praktiske oppgaver brukeren skulle utføre på prototypen og 6 oppfølgningsspørsmål om generelle inntrykk, bekymringer og annen tilbakemelding. Avslutningsvis takket vi pent for deltakelsen og belønnet testbruker med sjokolade.

Sammen med personen som ble testet var et team på tre personer fra gruppa tilstede under gjennomføring av testen. Én leste opp oppgavene og sto for kommunikasjon med testbrukeren, mens de to andre observerte og tok notater av alt brukeren foretok seg i appen. Testen ble i hovedsak utført i lokalene til NITH i Tigerstadens kjerne.